Portret eksperymentalny

Sesje studyjne

Projekt długoterminowy

W portretowaniu ludzi należy wyjść czasem poza ramę 🙂

error: Content is protected !!