Street art

Mural

Artystyczna walka graficiarzy z nudą miejską

Street Art

Projekt długoterminowy

Murale – czasem zasłaniają brzydotę miasta ale najczęściej uwidaczniają jego piękno i nadają charakteru.

error: Content is protected !!